Storno podmínky

* zrušení objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 30-23 dní před příjezdem – storno poplatek 10% objednaných služeb

* zrušení objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 22-14 dní před příjezdem – storno poplatek 30% objednaných služeb

* zrušení objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 13-8 dní před příjezdem – storno poplatek 50% objednaných služeb

* zrušení objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 7-2 dny před příjezdem – storno poplatek 75% objednaných služeb

* zrušení objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 1den před příjezdem – storno poplatek 100% objednaných služeb